Schade claimen met een allrisk autoverzekering

Als je je auto allrisk verzekert, dan heb je de meest uitgebreide dekking. Die dekking wordt ook wel eens casco genoemd. Schade claimen op een allrisk autoverzekering levert soms wat verwarring op. Heeft iemand anders een deuk in jouw auto gereden, krijg jij opeens een nota voor je eigen risico! Of je ziet je schadevrije jaren naar beneden kelderen voor een paar krasjes in je lak. Hoe gaat dat precies in zijn werk, schade aan je eigen auto claimen op een cascoverzekering? Wij zetten het voor je op een rijtje! 

Altijd naar je eigen verzekeraar

Een allrisk verzekering dekt schade aan je auto die door een plotselinge, onverwachte gebeurtenis is ontstaan. Het maakt daarbij niet uit wie er aansprakelijk is voor de schade. Daarom claim je je schadevergoeding altijd bij je eigen verzekeraar. Ook als iemand anders de schade heeft veroorzaakt. En dat scheelt tijd, want jouw verzekeraar kijkt niet eerst wie aansprakelijk is. Je krijgt je schadevergoeding dus zonder discussie over het verschil tussen parkeren en stilstaan, of het verkeerslicht op rood of op groen stond en of je wel een goede reden had om plotseling te remmen.

Als jouw verzekeraar je claim behandelt zijn de voorwaarden van je eigen verzekering van toepassing. Afhankelijk van deze voorwaarden kan het zijn dat je een eigen risico betaalt. Ook worden je schadevrije jaren verminderd als je verzekeraar aan of namens jou een bedrag uitkeert (tenzij het om een zogenaamde beperkt cascoschade gaat, waar bijvoorbeeld inbraak, diefstal en joyriding onder vallen). Je valt altijd 5 jaar terug, hoe groot of hoe klein de schade ook was. Alles boven de 15 wordt behandeld als ware 15, dus als je 27 schadevrije jaren op je polis hebt val je na één geclaimde schade terug naar 10 schadevrije jaren. Zo’n terugval kan gevolgen hebben voor je premie.

Schade verhalen

Is iemand anders aansprakelijk voor de schade aan je auto? Dan zal je verzekeraar de uitgekeerde vergoeding proberen te verhalen. Dat kan bij de tegenpartij zijn, bijvoorbeeld de eigenaar van een andere auto, maar in sommige gevallen ook bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als het lukt om de schade te verhalen krijg je je eigen risico terug. Ook worden je schadevrije jaren met terugwerkende kracht hersteld.

Soms kan het schadebedrag niet worden verhaald. Bijvoorbeeld omdat jij wettelijk gezien toch aansprakelijk bent voor de schade, of omdat je schade niet aan de voorwaarden van het Waarborgfonds Motorverkeer voldoet. Je krijgt dan je eigen risico niet terug, en ook je schadevrije jaren worden niet hersteld. 

Schade terugbetalen

Heb je achteraf spijt van het claimen van een schade, bijvoorbeeld omdat het schadebedrag lager is dan je premiestijging? Dan kun je de uitgekeerde schadevergoeding vaak binnen één jaar terugbetalen aan je verzekeraar. Je schadevrije jaren worden dan teruggezet naar hoe het was vóór de schadeclaim – en je premie dus ook.

Letselschade

Een allrisk verzekering is alleen voor je auto, niet voor jou en je passagiers. Het is daarom verstandig om een aanvullende schadeverzekering voor inzittenden te nemen. Je verzekeraar of tussenpersoon kan je daarbij helpen.