Waarom is de autoverzekering wettelijk verplicht?

Het is ongetwijfeld bij iedereen wel bekend dat er verschillende verzekeringen op de Nederlandse markt zijn terug te vinden waar een wettelijke verplichting voor geldt. Dit geldt onder meer voor de autoverzekering. Iedereen die ervoor kiest om een auto in het verkeer te brengen dient er zich dan ook van bewust te zijn dat deze op gepaste wijze moet zijn verzekerd. Is dat niet het geval? Dan kan u dat niet alleen een flinke boete opleveren, daarnaast is het zelfs mogelijk dat de auto in kwestie in beslag wordt genomen. Het mag dan ook duidelijk zijn, ervoor kiezen om een passende autoverzekering af te sluiten is in de praktijk altijd bijzonder belangrijk… en eigenlijk zelfs essentieel te noemen.

Waarom heeft men de autoverzekering verplicht?

Heel wat mensen vragen zich in de praktijk toch nog steeds af waarom men er nu precies voor heeft gekozen om de autoverzekering wettelijk te verplichten. De reden hiervoor is echter relatief voor de hand liggend. Het is namelijk zo dat het in het verleden erg vaak voorkwam dat mensen zonder verzekering de weg op gingen. Dit zorgde er bij een ongeval voor dat de schade vaak niet kon worden vergoed. Dit niet alleen aan het eigen voertuig, maar ook aan deze van de betrokken partij. Omdat mensen hierdoor ongewild in de financiële problemen terecht konden komen besloot men om daar actie tegen te ondernemen. Het gevolg? De autoverzekering kwam op de lijst te staan met wettelijk verplichte verzekeringen.

Niet alleen verplicht in Nederland

Dat er een verplichting geldt voor het afsluiten van een autoverzekering is niet alleen zo in Nederland. Ook in buurlanden België en Duitsland is een dergelijke verplichting van toepassing. Dit geldt bij uitbreiding zelfs voor alle landen die deel uitmaken van Europa. Sterker nog, bent u van plan om op reis te gaan naar een ander land in de wereld? Ook in dat geval zult u doorgaans altijd kunnen vaststellen dat het afsluiten van een autoverzekering bij wet is verplicht. Op deze manier is elke bestuurder die de weg op gaat beschermd.

Welke autoverzekering is precies wettelijk verplicht?

Bovenstaande informatie heeft reeds duidelijk gemaakt waarom de autoverzekering nu precies wettelijk is verplicht. Dit gezegd zijnde zult u bij het uitvoeren van een vergelijking van de verschillende autoverzekeringen op de markt kunnen concluderen dat er niet zomaar één type autoverzekering bestaat. We maken dan ook een onderscheid tussen deze mogelijkheden:

  1. De wettelijk verplichte WA-verzekering;
  2. De beperkte cascoverzekering;
  3. De volledige cascoverzekering of de all risk;

Van de drie bovenstaande mogelijkheden is enkel en alleen de WA-verzekering afsluiten wettelijk verplicht. Indien u er uiteindelijk voor kiest om deze verzekering af te sluiten zult u er wel rekening mee moeten houden dat de schade aan uw eigen auto niet wordt gedekt. Raakt u dus met andere woorden betrokken in een ongeval en bent u in fout? In dat geval zal uw WA-verzekering de schade aan de tegenpartij dekken, maar niet de schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw eigen voertuig. Het spreekt voor zich dat hierdoor het kostenplaatje voor u als eigenaar en bestuurder behoorlijk hoog kan oplopen.

Biedt de wettelijk verplichte autoverzekering voldoende dekking?

Zoals hierboven reeds duidelijk gemaakt is de WA-verzekering uitsluitend in het leven geroepen om de schade ten opzichte van derden in te dekken. Daar is op zich niets mis mee, maar het spreekt voor zich dat er ook mensen zijn die wellicht toch liever de voorkeur zullen geven aan een iets uitgebreidere verzekering. De wettelijk verplichte WA-verzekering zal dan ook zeker en vast niet in alle gevallen zorgen voor voldoende dekking. U moet zich voordat u een bepaalde autoverzekering af gaat sluiten dan ook altijd de volgende vragen stellen:

  1. Hoe vaak bent u met uw auto op de openbare weg terug te vinden?
  2. Wat is de aankoopwaarde van de auto die u wenst te laten verzekeren?

Buiten de bovenstaande aandachtspunten spreekt het voor zich dat u zich ook de vraag zult willen stellen of u zelf daadwerkelijk een goede bestuurder bent of niet. Hiermee bedoelen we niets verkeerd, alleen is het nu eenmaal zo dat niet iedereen zich even goed voelt achter het stuur van een auto. Bent u iemand die nog over niet zoveel ervaring beschikt of voelt u zich gewoon soms niet helemaal zeker in de auto? In dat geval is het wellicht de moeite waard om ervoor te kiezen om u net iets beter te laten verzekeren.

Waar staat uw auto geparkeerd?

Een tweede factor waar u altijd rekening mee zult willen houden heeft betrekking tot de plaats waar uw auto steevast wordt geparkeerd. Heel wat mensen kiezen er net omwille van deze reden voor om toch maar een beperkte cascoverzekering in plaats van een WA-verzekering af te sluiten. Waarom? Omdat de beperkte cascoverzekering een behoorlijk aantal extra dekkingen aanbiedt. Het gaat hierbij onder meer om de volgende:

  • Schade veroorzaakt door storm;
  • Schade ten gevolge van inbraak of vandalisme;
  • Glasbreuk of ruitschade;
  • Schade door een aanrijding met een dier;
  • Brand- of waterschade;

Bent u genoodzaakt om uw auto aan de kant van de weg te parkeren? In dat geval spreekt het voor zich dat deze meer frequent wordt blootgesteld aan bepaalde risico’s. Een stevig onweer kan er bijvoorbeeld reeds voor zorgen dat uw auto bepaalde schade oploopt. Betekent dit dat een beperkt casco-verzekering uitsluitend interessant is wanneer uw voertuig niet in een garage kan worden geplaatst? Uiteraard niet. Ook dan is het altijd het overwegen waard om ervoor te kiezen om een beperkt cascoverzekering af te sluiten.

Is de prijs van de verplichte autoverzekering vastgesteld?

Tot slot stellen heel wat mensen zich nog de vraag of de kostprijs van de verplichte WA-verzekering wettelijk is vastgesteld of niet. Dat is niet zo. Op moment van schrijven is de prijs van geen enkele autoverzekering op de markt wettelijk vastgesteld. Bovendien is het ook nog eens zo dat elk type van autoverzekering er om bekend staat een zeer concurrentiële verzekering te zijn. Concreet betekent dit dat verzekeraars graag net wat extra moeite doen om hun verzekering zo voordelig mogelijk aan te kunnen bieden. Gaat u dus met andere woorden een autoverzekering afsluiten en wilt u verzekerd zijn van het meest interessante aanbod? Dan is het uitvoeren van een vergelijking altijd meer dan de moeite waard.

Bereken hier de premie voor uw autoverzekering.